Hae mukaan PROTO ry:n toimintaan!

PROTO ry:n jäsenistöön kuuluu tällä hetkellä n. 120 muotoilualan ammattilaista. Yhdistys hyväksyy jäsenikseen Oulun tai Lapin läänin alueella toimivat suunnittelijat, joilla on muotoilualan korkeakoulututkinto tai jotka ovat muulla tavoin todistettavasti hankkineet vastaavan ammattipätevyyden. PROTO ry:n jäsenmaksu on 40 € vuodessa.

Liity sinäkin elävään pohjoissuomalaisten muotoilijoiden yhteisöön!

Säännöt ja kriteerit

Henkilöjäseniksi voivat hakea luonnolliset henkilöt, joilla on muotoilualan korkeakoulututkinto tai jotka ovat muulla tavoin todistettavasti hankkineet vastaavan ammattipätevyyden ja jotka toimivat Pohjois-Suomessa. Jokaisella henkilöjäsenellä on puheläsnäolo- ja äänioikeus (yksi ääni) yhdistyksen kokouksissa.

Opiskelijajäseniksi voivat hakea muotoilun korkeakoulututkintoa suorittavat luonnolliset henkilöt. Opintonsa päätettyään tai enintään kuuden vuoden opiskelijajäsenyyden jälkeen opiskelijajäsenen on haettava varsinaista jäsenyyttä. Opiskelijajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Pienyritysjäseniksi voivat hakea Y-tunnuksen omaavat tahot, joiden yritystoiminta liittyy muotoiluun ja Pohjois-Suomeen keskeisesti. Jokaisella yritysjäsenellä on puhe- läsnäolo- ja äänioikeus (yksi ääni) yhdistyksen kokouksissa.

Tutustu PROTO ry:n sääntöihin!

Jäsentasot